Forebygge klauvsjukdommer

Karl Burgi, opprinnelig sveitser men nå bosatt i USA, kom på et møte i Sverige med tips om forebyggende klauvhelsearbeid.


Karl Burgi er opptatt av å oppdage sviktende klauvhelse før det er for sent.

Les om Karl Burgis råd i Jordbruksaktuelt (svensk tekst)