Norsk ku-kalv-forskning på Kvægkongressen

Det er mye interesse i mange land for å finne praktiske løsninger for at ku og kalv kan være sammen. Julie Føske Johnsen fra Veterinærinstituttet har forsket på dette og var invitert til å holde innlegg på årets kvægkongress om sin forskning. 

Det er ikke ofte norske forskere blir invitert til å holde innlegg på den årlige Kvægkongressen i Herning i månedsskiftet februar/mars. Også i Danmark er interessen merkes trykket fra forbrukerne for at ku og kalv skal få mere tid sammen. En ekstra utfordring i Danmark er forekomsten av parabuberkulose der et viktig tiltak har vært å umiddelbart skille ku og kalv rett etter fødsel. I neste nr. av Buskap som kommer ut helt i begynnelsen av april kommer det artikkel av Julie Føske Johnsen pluss erfaringer fra tre produsenter som har erfaring med å la ku og kalv være sammen en lengre periode etter kalving.

Her kan du lese et oppslag i landbruksinfo.dk (Seges) om innlegget til Julie Føske Johnsen