Råd om kalv

Les rådene fra husdjursagronom Sanna Soleskog om kalveoppdrett.

Svenske Sanna Soleskog er levende opptatt av kalv. Hun oppfordrer til å se hele produksjonen som en kjede med mange lenker som må fungere for at kjeden skal bli sterk. Det hjelper lite med kalveavdeling om råmelkstildelingen ikke fungerer.

Les intervju med Sanna Soleskog i Jordbruksaktuelt.