Kongress for europeiske melkebønder i Danmark

EDF (European Dairy Farmers) arrangerer sin årlig kongress i Kolding i Danmark 25. - 27. juni og vil gjerne ha norske deltakere.

EDF er en organisasjon av og for melkeprodusenter. På den årlige kongressen er det aktuelt fagprogram og besøk på melkebruk. De fleste medlemmene er fra EU-land, men det er også medlemmer fra Sveits og Canada og alle besetningsstørrelser er representert. EDF samler også inn økonomitall fra sine medlemmer som brukes i analyser og rapporter. EDF har medlemmer fra Sverige, Danmark og Finland, men ingen fra Norge. Det er fullt mulig å delta uten å være medlem. 

Program for kongressen

Les om fjorårets kongress i Buskap

Reportasje fra fjorårets kongress