Coop Sverige lanserer naturbeteskött

Fra april kan svenske forbrukere kjøpe storfekjøtt fra dyr som har beitet i utmark.

I lanseringen legges det vekt på at dyr som beiter i utmark bevarer det biologiske mangfoldet og holder kulturlandskapet åpent. Kjøttet sertifiseres under en merkeordning som er lagd i samarbeid med WWF. Det opplyses ikke noe om for mye mer produsentene som går inn i ordningen vil få for kjøttet de leverer.

Les mer i Jordbruksaktuelt