Buskap nr. 3 kommer neste uke

Buskap nr. 3 har gras som tema, men også mye annet interessant innhold.

Buskap nr. 3 har har artikler om valg av grasbergingsutstyr, fornying av enga uten plog, grovfôret som viktigste proteinkilde, høstrug som beiteplante, hundegras i kombinasjon med raigras, prøving av nye grassorter, ekstensiv drift har skjulte kostnader og om sterk gjødsling kan kompensere for tørke. Du kan også lese om genetiske trender hos NRF, ny versjon Geno avlsplan og forbedret metode for hornstatus. Og vi var på plass da ei av embryokvigene kom hjem. dette bladet har også flere artikler om ku og kalv i en lengre periode etter kalving. Erfaringer fra tre bønder og resultater fra forskningen. Buskap nr. 3 vil være tilgjengelig på www.buskap.no 5. april.