Arla betaler for mer tid på beite

I Sverige får bønder som har lua lenger på beite enn loven krever mer betalt for melka.

Arla i Sverige har et konsept de kaller sommermelk som betyr at bøndene som blir med på ordningen får 7,2 øre mer for melka i perioden mai til august mot å ha dyra ute på beite 25 prosent lenger enn loven krever. I 2018 valgte tre av fire konvensjonelle melkebønder å bli med. I flkge Arla ble ordningen en kommersiell suksess med økte markedsandeler og en stryrking av forbrukerens tiltro til dyreomsorgen i melkeproduksjonen. Melka blir ikke separert fra annen melk fordi det ville innebære enorme kostnader. I Sverige er kravet til beitetid geografisk differensiert og det har gjort det vanskeligere for melkebønder i sørlige deler av Sverige å tilfredsstille kravet om 25 prosent lengre beitetid fordi den lovpålagte beitetiden allerede er lang.

Les mer om ordningen på Arlas hjemmeside