Økt salg, men mindre produksjon av øko-mjølk

Omsetningen av økologisk mat økte i 2018, mens produksjonen av melk og storfekjøtt ble redusert. Fortsatt blir bare 58 prosent av produsert øko-melk solgt som økologisk.

InnholdRapporten fra Landbruksdirektoratet forteller at i dagligvarehandelen økte omsetningen av økologiske melkeprodukter med 11,2 prosent i 2018. Det er også tilsvarende økning i omsetningen av økologisk kjøtt (alle slag), men omsetningen utgjør bare 109 millioner mot 402 for meieriproduktene. Produksjonen av øko-melk gikk ned med 0,2 prosent, og dermed fortsatt trenden fra de senere årene. Tine står for 56 prosent av omsetningen av økologisk melk. Rørosmeieriet er nest største aktør og tar 44 prosent av den økologiske melken Tine videreselger.

Les hele rapporten fra Landbruksdirektoratet