Fordoblet avlsframgang for NRF

Håvard Melbo Tajet skriver om genetiske trender hos NRF i Buskap nr. 3.

Håvard Melbo Tajet, som er avdelingssjef for FoU og implementering i Geno, at framgangen i indekspoeng har akselerert. Etter 2011 har framgangen fordoblet seg, og Tajet forventer at akselerasjonen vil fortsette. 

Framgangen siden 2000 har vært størst for mjølk, men fra begynnelsen av 2015 er den størst for jureksteriør. De siste fire årene har framgangen i indeksproeng for fruktbarhet og jurhelse (spesielt mastitt) vært omtrent like stor som for mjølk. Siden dette er egenskaper som har stor sammenheng med utrangeringsregistreringene i Kukontrollen, mener Tajet det er grunn til å være optimist med hensyn til utviklingen i holdbarhet for NRF-kua.

Les artikkelen i Buskap nr. 3