Grasarealer viktigere enn du tror

Forskere mener verdien av utmarka blir undervurdert.

Den vitenskaplige artikkelen Grassland – more important for ecosystem services than you might think slår fast at eksensive grasarealers evne til å levere det som kalles multiple økosystemtjenester er undervurdert sammenlignet med andre produksjonssystemer. Med utgangspunkt i grasarealer i sørlige Afrika og nordvestlige Europa viser forfatterne at disse arealene leverer tjenester som vannforsyning, flomforebygging, karbonlagring, erosjonskontroll, positiv klimapåvirkning og pollinering. De mener at integrering av disse grasarealene i produksjonssystemene i landbruket vil en realisere potensialet de har for bidrag til matsikkerhet, funksjonelle landskaper og bærekraft.

Grassland – more important for ecosystem services than you might think