Hvor mange kviger trenger du?

Kvigeoppdrett er en stor kostnad i melkeproduksjonen og reduksjon i antallet som oppdrettes eller salg av kviger kan være god økonomi.

Oppdrett I en artikkel i Hoard`s Dairyman skrives det at kvigeoppdrettet står for 15 til 20 prosent av kostnadene i amerikansk melkeproduksjon. Kostnaden er avhengig av antallet kviger som oppdrettes og det er igjen avhengig av når kvigene kalver første gangen og utrangeringsprosenten i besetningen. Ved å bruke tabellen det er henvist til (tabell for å beregne behov for kviger ) har vi sett på et eksempel. 

Hvis en besetning på 30 melkekyr og innkalving ved 24 måneder reduserer utrangeringsprosenten fra 40 til 30 kan antallet kviger det er behov for reduseres fra 26,4 til 20. Kvigetallet kan enten reduseres ved bruk av kjønnsseparert sæd eller ved salg av kviger til liv eller slakt.