Tegn på børbetennelse

Tidlig identifikasjon av kyr med børbetennelse er viktig for dyrevelferd og reduserte økonomiske tap. Atferdsendringer kan gi en tidlig indikasjon på børbetennelse. 

Børbennelse etter kalving vil redusere melkeproduksjonen og innebærer fare for dårligere fruktbarhet. Tidlig identifikasjon av kyr med børbetennelse er viktig for dyrevelferd og reduserte økonomiske tap. 

Et team ved University og British Columbia i Canada har sett på atferdsendringer hos førstekalvere med børbetennelse. De fant at dyra med børbennelse forsøkte å isolere seg fra de andre i fjøset og at de sto mye lenger med alle fire beina i liggebåsen. Mens kvigene med børbetennelse sto 103 minutter med alle firebeina i liggebåsen brukte friske kviger bare 11 minutter på dette. De så også på fôringsatferd og fant at førstegangskalvere med børbetennelse hadde færre besøk ved fôrbrettet og nedsatt fôropptak fem dager før det var kliniske symptomer på sjukdommen.

For eldre kyr var det ingen forskjell i antall besøk ved fôrbrettet, men kyrne med børbennelse hadde høyere sannsynlighet for å bli jaget bort. For å oppdage børbetennelse tidlig er det viktig å følge med på dyras atferd og da spesielt om de bruker mye tid på å stå i båsen med alle fire beina, færre besøk ved fôrbrettet og lavere fôropptak.