Geno svarer på Tyr-utspill

Styreleder i Tyr Erling Gresseth angrep i et leserinnlegg i Nationen forslaget fra Geno om et klimatilskudd for slakt der NRF er mor.

Den nyvalgte Tyr-styrelederen mener det er et feilspor å hevde at melkekyr er så mye mer klimavennlige når en tar med alle elementene som påvirker klimaet. Les innlegget 

I dagens Nationen tar styreleder i Geno Jan Ole Mellby til motmæle. Gresseth kritiserte kraftfôrbruken i melkeproduksjonen. I sitt svar skriver Mellby at Tyr glemmer at kjøttproduksjon på ammekyr innebærer framfôring av dyr til slakt der det benyttes kraftfôr. han mener Tyr også der ut til å glemme at ungdyr og sinkyr som ammekua er terrenggående og i stor grad utnytter utmarksbeiter. Videre skriver Mellby at Geno ser muligheter for på sikt å tilby en "klimabiff" der rase, produksjonsform og dokumenterte lave utslipp er grunnlaget for markedsføringen og at hele næringa er tjent med at vi kan differensiere for å tilfredstille ulike segmenter i markedet og skape unike konklurransefortrinn.Les innlegget