Du kan klimaoptimere fôret ditt i NorFor

I følge LandbrugsAvisen i Danmark er det ikke urealistisk å få ned klimabelastningen med 10 – 15 prosent ved en bedre sammensetning av fôrrasjonen.

Det nordiske fôrplanleggingsprogrammet NorFor (som ligger til grunn for Tine OptiFôr) har fått en funksjon som kan brukes til å omregne forrasjonen til CO2-ekvivalenter. Dermed får en mulighet til å komponere en forrasjon som gir lavere klimaavtrykk. Samme mulighet til å kalkulere fôrets klimaeffekt finnes i den norske versjonen av NorFor. Fra Tine får Buskap opplyst at det planlegges en gjennomgang med rådgiverne i bruk av funksjonen før den tas i bruk i stor skala.

Les oppslaget i LandbrugsAvisen