Tilveksten de første 56 dagene er avgjørende for kvigas kjønnsmodning 

Energiforsyningen de første 56 dagene er kritisk for når kjønnsmodningen settes i gang. 

Specialkonsulent i Seges Søs Ancker skriver på www.landbrugsinfo.dk at vekstfaktoren IGF-1 spiller en avgjørende rolle for når kviga blir kjønnsmoden. Konsentrasjonen av dette hormonet er sterkt påvirket av fôrnivået og reduseres hvis fôrtilgangen er for svak. Undersøkelser viser statistisk sikker sammenheng mellom høyrere kroppsvekt og krysshøyde ved 1 måneds alder og lavere alder ved 1. inseminasjon og kalving.

Les saken på www.landbrugsinfo.dk