Norge støttet EAT-lansering da WHO trakk seg

WHO (Verdens helseorganisasjon) trakk støtten til lansering av EAT Lancetrapporten blant annet grunnet bekymring for helseffekter av kostholdsrådene.

Da EAT Lancetrapporten ble lansert i Geneve i Sveits i mars var det det meningen at arrangementet skulle støttes av Verdens helseorganisasjon (WHO). I følge Feedstuffs trakk imidlertid WHO støtten etter press fra Italias ambassadør som uttrykte bekymring for konsekvensene av den plantebaserte dietten som blir anbefalt i rapporten. Lanseringen gikk som planlagt og British Medical Journal har opplyst at arrangementet ble støtten av den norske regjeringen. Den norske regjeringen delte tydeligvis ikke WHOs bekymringer for helseeffekter av en plantebasert diett og frykten for overgang til en slik diett vil bety tap av millioner av arbeidsplasser knyttet til husdyrbruk og matindustri. 

Også for Norge vil gjennomføring av EAT Lancetrapportens anbefalinger få dramatiske konsekvenser. Laila Aass, forsker ved NMBU, har beregnet effekten den anbefalte dietten med bare 14 gram rødt kjøtt om dagen vil ha for Norge (Buskap nr. 2/2019). På IDF-dagen i Oslo presenterte hun foreløpige resultater som viste at melkekutallet ville blitt redusert til 74 000 og ammekutallet til null. Videre ville kornarealet bli redusert med ca. 450 000 dekar og over 3 millioner dekar gras­areal gå ut av produksjon. 

buskap.no har bedt om en kommentar fra Regjeringen til at den valgte å støtte lanseringen til tross for at WHO trakk seg, men har ennå ikke fått dette.

Les oppslaget i Feedstuffs

Se hva British Medical Journal skrev om saken