Engelsk melkebonde valgte NRF til krysningsopplegg

Edward Towers driver melkeproduksjon med 400 melkekyr i Lancashire i England og bruker NRF i et trerase krysningsopplegg.

Edward Towers brukte først SRB, men samarbeider nå med Genus ABS om Hyvig krysningskonsept. I tillegg til Holstein og NRF er det Fleckvieh som brukes. Han ønsker høy ytelse og ved valg av NRF-okser ser han på ytelse og melkekvalitet. Helse og fruktbarhet sier han at uansett er på plass når han bruker NRF.

Les reportasjen som opprinnelig sto på trykk i British Dairying i april i år