Lysets betydning for kjønnsmodning hos kviger

Vekslingen mellom lys og mørke avgjørende for hormonene som påvirker kvigenes tilvekst og kjønnsmodning.

På landbrugsinfo.dk (Seges) kan vi lese at dagslengde på 16 - 18 timer og 6 - 8 timer mørke har hatt positiv effekt på tilvekst og alder hos kviger ved kjønnsmodning.

Les artikkelen på www.landbrugsinfo.dk