Viktig å forebygge klauvproblemer hos kvigene

Kalver kan smittes med digital dermatitt allerede når de er 14 dager gamle.

Kvigekalver som smittes med digital dermatitt har lavere drektighetsprosent ved første inseminering, lavere ytelse og større risiko for digital dermatitt som melkekyr. Selv om forekomsten av digital dermatitt er lav i Norge sammenlignet med Danmark kan det være verdt å ta en kikk på hvordan danskene forebygger at kalvene skal smittes med denne klauvsjukdommen.

Les artikkelen på www.landbrugsinfo.dk