Lettere å få REDX™ og SpermVital

Geno informerer om tiltak for å sikre bedre tilgjengelighet av REDX™ og SpermVital.

Det har kommet en del klager på at det har vært dårlig tilgang på REDX™ og SpermVital ute i dunkene. Geno har lagt om produksjonen slik at disse sædtypene blir produsert tidligere slik at sæd kommer ut i dunkene mens oksene fortatt er aktuelle å bruke. Det er nå mulig å velge mellom vanlig sæd, REDX og SpermVital i Geno avlsplan. Dersom dette velges på enkeltdyr, vil det på slike dyr kun komme opp henholdsvis REDX- eller SpermVital-okser.

Les saken på geno.no