Dette får bonden for melka

Melkeprisen i Europa i mars på samme nivå som siste 12 måneder.

Foto: Rasmus Lang-Ree

LTO i Nederland i samarbeid med EDF (European Dairy Farmers) samler inn og sammenstiller data for hva bonden får betalt for melka. Statistikken for mars viser at snittprisen i Europa ligger på 33,52 eurocent (NOK 3,27 ved kurs 9,76), mens gjennomsnittet for sister 12 måneder er 33,68 eurocent. Granarolo (Italia) betaler produsentene mest med 37,87 eurocent fulgt av FrieslandCampina med 35,97. Finske Valio som tidligere har ligger helt i topp har nærmet seg svensk/danske Arla og betalt ei mars 34,91. Sveits står som kjnet utenfor EU og den sveitsiske melkebonden nyter godt av en melkepris på 47,36 (NOK ca. 4,62) når de leverer til Emmi. Prisen i New Zealand (Fonterra) ligger under europeisk nivå (30,56), mens amerikanske melkebønder får en oppgjørspris helt på linje med sine europeiske yrkesbrødre.


Se mer på LTO sine sider