Halvparten kolla av eliteoksene

Av eliteoksene som skal brukes fra mai til oktober er 10 av 21 kollet og to er homozygot kollet.

12009 Maurstad er en av to homozygot kolla eliteokser. Maurstad har 29 i avlsverdi og er oppdrettet av Liv Oddrun Maurstad og Andre Husom i Skjåk. Foto: Jan Arve Kristiansen

I uttaket av eliteokser som Geno offentliggjorde i går er det 15 nye okser, mens 6 er med fra forrige runde. Mange av oksene er kun 1,5 år gamle når de nå tas i bruk. Denne eliteoksegruppe bør gi et positivt bidrag til økt kolletandel. Det er også svært god spredning på slektskapet til oksene med 18 ulike oksefedre og 18 ulike morfedre. 20 av de 21 oksefedrene er også NRF. Avlsverdien til denne eliteoksegruppa er fra 23 til 37.

Se lista med alle eliteoksene som skal brukes fra mai til oktober

Les nyhetssaken på geno.no