Kyr ombord på verden første flytende fjøs

33 kyr har tatt i bruk fjøset som er bygd på en flåte i Rotterdam.

13. mai tok de første kyrne i bruk det som omtales om det første flytende fjøset i Rotterdam.

Les artikkel i Buskap om dette prosjektet

agriland.ie rapporterer om de første kyrne som inntar det flytende fjøset