Importoksene får norske indekser

Nå får Viking Rød-okser indekser og avlsverdier basert på Genos avlsverdiberegning.

Tidligere har Viking Rød-oksene blitt presentert med indeksene de har fått av VikingGenetics. Først når oksene hadde minst 70 døtre i produksjon i Norge ble det beregnet norske avlsverdier. Siden avlsmålene og genetiske trender i de nordiske røde populasjonene er ulike er ikke indekser og avlsverdier direkte sammenlignbare. Med genotyping åpner det seg muligheter for en beregning av indekser og avlsverdier for importoksene som er sammenlignbare med verdiene for NRF-oksene.

Les artikkelen Viking Rød-oksene får norske indekser og avslverdier