Lettjente penger

En sjekk av om det lønner seg å overføre omsorgspoeng fra mor til far kan gi stor uttelling.

Eivind Vik skriver i en artikkel i Buskap nr. 4 om omsorgspoeng som automatisk blir tildelt mor, men som fritt kan overføre opptjeningen til ektemannen. For noen kan dette være svært lønnsomt.

Les artikkelen Meir lettjente pengar får du ikke