Robotbesetninger med årsutskrift har bedre resultatet

En sammenligning av data fra Kukontrollen viser at AMS-besetninger med årsutskrift har bedre resultater enn AMS-besetningene som ikke har tilfredstilt kravene til årsutskrift.

I Olav Østerås sin artikkel i Buskap nr. 4 om betydningen av gode kukontrolldata i AMS-besetninger framgår det at det er en høyere andel av AMS-besetningene som fikk godkjent årsutskrift for 2018 sammenlignet med besetningene med andre melkingssystemer. Det ser derfor ikke ut til at AMS-besetninger nedprioriterer Kukontrollen selv om de får mye data fra melkeroboten.

Olav Østerås har sammenlignet de 1 391 AMS-besetningene med godkjent årsutskrift med de 498 AMS-besetningene som ikke tilfredstilte Kukontrollens krav til å få årsutskrift. Besetningsstørrelsen er nesten helt lik, men besetningene med årsutskrift har høyere avdrått (8 856 kg EKM mot 7 957 kg EKM).

AMS-besetningene med årsutskrift produserte flere kalver, har lavere celletall, bedre jurhelse og høyere FS-tall. Østerås har beregnet at forskjellene mellom de AMS-besetningene som får årsutskrift og de som ikke får det utgjør 2 290 kroner pr. årsku.

Les artikkelen Betydningen av gode kukontrolldata i AMS-besetninger