Stor eksport av kalver

Det er i EU en utstrakt transport av storfe over landegrensene, og statistikken forteller at fra årsskiftet til 4. mai ble 143 000 kalver eksportert bare fra Irland. 

AgriLand melder at eksporten av kalver fra Irland har økt med 32,6 prosent i år sammenlignet med 2018. Det er særlig til Nederland eksporten har økt med en oppgang på 81 prosent sammenlignet med 2018. Etter Nederland er det Spania som er viktigste importland for irske kalver. Totalt har det i år til 4. mail blitt eksportert over 172 000 storfe fra Irland. 

Les artikkelen om kalveksporten fra Irland hos AgriLand