Ung dansk melkebonde selger melk og is direkte fra gården

Mette Mikkelsen driver melkeproduksjon sammen med sin far og selger melk og åtte varianter is i åtte varianter direkte til forbrukerne

Les reportasjen og se video om Mette Mikkelsen i Landbrugsavisen