Kolletframgangen i USA har stoppet opp

Økningen i andelen kollete melkekyr ser ut til å ha toppet opp i USA. Det gjelder ikke bare Holstein, men også Jersey og Brown Swiss.

Ifølge Chad Dechow har økningen i andelen kollete melkekyr stoppet opp i USA. Det gjelder ikke bare Holstein, men også Jersey og Brown Swiss. Årsaken Dechow peker på i en artikkel i Hoard`s Dairyman er forskjell mellom oksene med horn og de som er kollet både når det gjelder avlsverdi (Net Merit Index) og produksjon (fett og protein). Amerikanske melkebønder ser ikke ut til å ville ofre noe på avlsverdi eller produksjonsegenskaper og dermed blir kollete okser lite brukt og andelen okser med hornanlegg holder seg stabilt. For å øke andelen kollete dyr uten å ofre avlsframgang peker Dechow på krysningsavl og han peker på at spesielt NRF har flere okser som er aktuelle å bruke. Genredigering (Crispr) har blitt framstilt som metoden som skulle løse problemet med hornanlegg på storfe. Men siden genredigerte dyr etter dagens regelverk i USA ikke vil bli godkjent til humant konsum er ikke dette aktuelt å ta i bruk. Dechow er også usikker på forbrukerreaksjonene på genredigering. Han tror at kanskje er det forbrukergruppene som er mest opptatt av dyrevelferd–og en ting som avhorning – som også vil være mest negative til genredigering. Kilde: Hoard`s Dairyman 25. mars 2019