Pottetrening for kalver

Det forskes verden rundt på tiltak som kan redusere miljøbelastning fra storfeproduksjon. Av de mer kuriøse prosjekt er et i New Zealand der en prøver å lære dyra å gjøre fra seg på egne steder i fjøset.

Tanken bak er at hvis gjødsel og urin havner på dertil egnede steder i fjøset kan nitrogenutslippene reduseres. Det som begynte som en morsom ide på en konferanse har nå blitt et forskningsprosjekt. Forskningen skjer ved AgRearch forage department i New Zealand og i starten er det åtte kalver som får "pottetrening". Kalvene blir belønnet med fôr hvis de urinerer eller avsetter gjødsel i arealet foran en fôrautomat. Prosjektet har pågått i seks uker og det har foreløpig ikke kommet noen resultatet. 

Les mer på Feedstuffs (engelsk tekst)