Justering av avlsmålet trer i kraft

Justeringen av avlsmålet som styret vedtok i januar trer i kraft fra slutten av uka.

Les mer