Beite er bra men krever management

Forskere ved Aarhus Universitet i Danmark har vurdert fordeler og ulemper med beite.

Bakgrunnen for prosjektet er kravet om at økologiske besetninger har krav om beite i perioden 15. april til 1. november. Miljø- og Fødevareministeriet ønsker derfor en vurdering av konsekvensene av et slikt krav.

Forskerne konkluderte med at det generelt var positivt for både kalver og kyrs velferd å være på beite. Det gir dyrene muligheter til å utøve artsspesifikk atferd samtidig som det kan gi grunnlag for god dyrehelse. Imidlertid er det noen utfordringer både med opprettholdelse av avdråtten hos høytytende kyr. Klauvbrannbyll kan også bli et problem hvis hvis drivganger og areal rundt drikkekar blir opptråkket og fuktige eller det er arealer der kyrne ikke kan unngå tråkke skarpe steiner eller stubber.

Les mer i Landbrugsavisen