Billigere sæd fra 1. juli

Som en følge av høye avlsverdier på NRF-oksene i vinter settes sædprisen for de fleste kategorier NRF-sæd ned med kr 10 pr. dose fra 1. juli.

Les mer