To-trinns melkefôring av kalv

Mye melk de første 4 ukene etterfulgt av moderate melkemengder i 3-4 uker har i canadiske forsøk hatt positiv effekt på melkerproduksjonen.

Konkret vil den canadiske oppskriften tilsi 8-10 liter melk pr. dag de første 4 ukene og gradvis nedtrapping (f. eks. 1 liter pr. dag) 5-6 liter pr. dag fra 5 - 7 uker. Bare en daglig melkefôring siste uke før avvenning. To-trinnsstrategien skal gi større opptak av kraftfôr. Forsøk har vist opptak på 1200 gram pr. dag ved avvenning sammenlignet med 800 gram for kalver på konstant melkenivå.

Les mer om to-trinns melkefôring av kalv