Krav om løsdrift vil koste 15 milliarder i Sverige

Jordbruksverket i Sverige har beregnet at et krav om løsdrift vil koste 15 milliarder og leder i Sveriges Mjölkbönder er negativ til et forbud.

20 til 30 prosent av dyrene i svensk melkeproduksjon er bundet på bås. Til sammen er det 7 000 bønder som har dyr på bås og som vil tvinges til ombygging om det kommer lovkrav om løsdrift. De fleste dyrene på bås finnes i små og mellomstore besetninger.

Johannes Erlandsson som er leder for Sveriges Mjölkbönder er negativ til særskilt støtte for de som vil omfattes av et eventuelt løsdriftskrav. - Slik støtte gjor at vi mister fokus på lønnsomhet og virker konkurransevridende. Kommmer lønnsonheten så skjer investeringene, sier han til ATL.

Les mer på ATL