Alle har plikt til å varsle

Alle har plikt til å varsle ved mistanke om at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell.

Vi minner om paragraf 3 i Lov om Dyrevelferd: Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Øverst på Mattilsynets nettsider (www.mattilsynet.no) er det en knapp merket «varsle oss». Ved å klikke på knappen åpnes et enkelt skjema som kan fylles ut. Den som varsler, kan velge å være anonym. Hvis en velger å være anonym er det ekstra viktig at informasjonen som gis er så fullstendig som mulig.