Beiter viktig for å binde karbon

Ann-Helen Meyer Von Bremen skriver i en artikkel i Husdjur at beiter kan binde så mye karbon at det kompenserer for kyrnes utslipp av klimagasser og kanskje mere til.

Foto:Jan Arve Kristiansen

Tidligere har oppmerksomheten om karbonbinding dreid seg om skogen, men i det senere er det karbonet som lagres i jorda som har fått økt interesse. Karbon i jord har den fordel at det er langt mer stabilt enn karbon som frigis ved avvirkning, brenning eller råtning.

Det er fortsatt mye usikkerhet og sprikende resultater når det gjelder karbonbinding i jord. Jordbruksverket i Sverige beregner bare binding av 6,1 kg karbon (22,4 kg CO) pr. dekar, mens mange internasjonale studier viser karboninnlagring i jord på opp til 100 kg karbon eller 367 kg CO2.

Les hele artikkelen i det svenske fagbladet Husdjur