Uetisk å ikke ta i bruk GMO?

Et stort flertall i Etisk Råd i Danmark mener det vil være uetisk å ikke ta i bruk genmodifiserte planter for å møte klimautfordringene.

Etisk Råd legger i sin uttalelse vekt på at gentekonlogien har blitt bedre, at det ikke finnes vitenskaplig dekning for at genmodifisering er mer risikabelt enn tradisjonell foredling, at det er utviklet produkt som potensielt kan løse store samfunnsproblem og at mye av utviklinga blir drevet av universitet og små foretak. 

Etisk Råd understreker at klimaendringene er et akutt trussel mot vårt livsgrunnlag og at tidsvinduet for handling er snevert. De mener bl.a. CRISPR kan gjøre at planter raskere tilpasser seg et klima i endring.

Les hele artikkelen i Genialt nr. 2 - 2019