Effektiv drift og lave kostnader gir overskudd

Brødrene Herman og Arne Oerlemans flyttet fra Nederland i 1992 og driver et melkebruk i Horsens med 436 kyr.

Vifter i taket er montert for å unngå varmestress på kyrne.

Etter at de kjøpte Mejlhøjgaard investerte brødrene mye i produksjon og bygninger, men finanskrisen fra 2008 ble en tøffutfordring. - Verdien på gården sank med 30 til 40 prosent og renta fordoblet seg, forteller Herman.

Benyttet seg av kvotefrislipp

Etter at kvotene ble fjerne ti 2015 har melkeproduksjonen økt med 70 prosent. I dag er det 436 melkekyr i besetningen pluss kvigeoppdrett og brødrene driver 2 460 dekar med jordbruksareal. Nå er målet å optimalisere driften og tjene penger uten å investere i nye bygninger. En avdrått på 12 530 kg EKM og lave kostnader gjør at brødrene hadde dekket kostnadene med en melkepris på 29,7 eurocent. Med en pris på 35,2 (ca. NOK 3,40) går de i pluss etter at lønn til eget og familiens arbeid og avkastning på kapitalen er medregnet. 


Herman Oerlemans mener dyrevelferd er nøkkelen til høy avdrått.

Kostbar jord i området

I Horsens er det vanskelig å få kjøpt jord, og Herman forteller de må betale ca. 650 kroner dekaren for å leie. Selv om de ikke eier så mye jord selv føler de seg ikke presset, og det er enkelt å få avtaler om gjødselspredning. Arbeidskostnadene holdes ned ved å bruke praktikanter. Det er tre praktikanter pluss to ansatte. Herman understreker at de ikke bruker mye penger på bygninger. De har veldig lite high-tech som kan koste mye å reparere.

Melkestall

Kyrne melkes i en 2x14 parallellstall. Kyrne er delt inn i tre grupper og to av gruppene melkes tre ganger i døgnet, mens den siste melkes en gang. Ved å melke 2-ganger-gruppen sist om morgenen og først på kvelden oppnår de 12 timers intervall for denne gruppen, mens det er åtte timers intervall for gruppen som melkes tre ganger.


2 x 14 parellellstall der to grupper melkes tre ganger i døgnet og en gruppe to ganger

Fôrdisponering

Målet med fôringa er å unngå energiunderskudd tidlig i laktasjonen. Herman forteller fare for å tape for mye hold er grunnen til at han ikke vil kyrne skal melke mer enn 3 liter første målet. Melker de 5 liter er erfaringen at de melker mer av holdet. Fôrmesteren får derfor klar beskjed om å justere fôringa hvis ytelsen ved første melking er for høy. Mens de prøver å unngå energiunderskudd og har høyere proteininnhold i fôret tidlig i laktasjonen (17 prosent råprotein), lager de en billigere rasjon i midt- og senlaktasjon (16,5 og 16 prosent råprotein). Herman er overbevist om at tre ulike rasjoner rasjoner til melkekyrne avhengig av laktasjonsstadium er viktig for å oppnå høy ytelse. Men en rasjon mener at potensialet i kyrne ikke utnyttes.


Vekt på dyrevelferd

På Mejlhøjgaard er de svært opptatt av at røkterne opptrer rolig overfor dyra og heller bruker litt mer tid enn å skrike og stresse. Herman er klar på at de må ha god dyrevelferd skal de oppnå høy ytelse. Klauvene skjæres tre ganger i året. Det er gummibelagt gulv i gangarealene. I liggebåsene brukes en form for halmpellets som strø og i tillegg tilsettes kalk for å holde bakterieforkomsten nede. Dyrevelferden er også grunnen til at det nettopp har blitt investert i store vifter i taket i melkekufjøset. Herman forteller at kyrne har problemer med å kvitte seg med varmen i varme perioder. Dette gjør at de belaster beina mer. De blir slitne og belastningen kan også utvikle seg til beinproblemer. 

Ikke fornøyd med avlsselskapene

Herman driver renraset holsteinavl, og har ikke tro på krysningsavl. Han mener krysningsavl vil gå for mye ut over ytelsen. Han er ikke spesielt fornøyd med avlsselskapene. - De må komme seg ut av kontorene sine og se hvordan dyrene er. Og siden avlen bare står for 30 prosent av dyrets prestasjon og miljøet 70 satser vi ikke på avl. På Mejlhøjgaard sparer de penger og bruker kun sæd fra eldre avkomsgranskede okser og fôreffektivitet er det aller viktigste. Herman sier han gir blaffen i om det er litt forskjell på spenelengden, bare kua er god til å utnytte fôret og melke mye.  

Kan ikke utvide

Siden Mejlhøjgaard ligger svært nær en by og et naturvernområde får ikke Herman og Arne tillatelse til å utvide driften. De er derfor på utkikk etter en yngre partner som har gård i et område der ekspansjon fortsatt er mulig. Herman sier at han har tre gutter men ingen er klare til å ta over og drive videre, og det forventer han heller ikke. Gården leverer gjødsel til biogassanlegg som leverer oppvarming til 250 boliger og det synes Herman det er viktig å fortelle omverdenen. Han tror videre at nøkkelen til framtidas melkeproduksjon ligger i dyrevelferd og velferd for menneskene som arbeider i næringa. Derfor er planen etter hvert å bygge nytt for den ene kugruppa som i dag ikke er i eldre fjøsbygning der velferden ikke er optimal. Om noen år tror han avdråtten i besetningen ligger på 14 000 kg EKM og og fem til ti år tror han de vil nå 15 000 kg EKM. 

Fakta Mejlhøjgaard 

436 kyr 

Avdrått på 12 530 kg EKM 

Produserer 5 463 tonn EKM 

 Fôreffektivitet på 1,46 kg EKM/kg tørrstoff 

Celletall 170 – 180 000


Fra kalveavdelingen.

Kalvingsavdelingen.

Föret skubbes inntil med minilaster - her er det ingen robotskubber.