Krav til klauvhelsestatus ved livdyromsetning

Les mer om kravene til klauvhelsestatus, se atlas som viser bilder av aktuelle klauvsjukdommer og les om DD (Digital Dermatitt).

Les nyhetssaken på geno.no med lenke til mer info hos Animalia

Se Nordisk Klauvatlas med definisjon av diagnoser og bilder av klauvsjukdommer

Les artikkelen Stopp digital dermatitt

Tiltak mot digital dermatitt

Les reportasjen Fikk digital dermatitt under kontroll