Spre kuvettreglene

Mange som ferdes i naturen vet lite om hvordan de skal opptre når de møter beitende dyr. Spre kuvettreglene på sosiale medier så kan vi kanskje forebygge uheldige hendelser.

Dette er kuvettreglene: 

Hold avstand til dyra og gå utenom flokken 

Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner 

Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den 

Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang 1. april til 20. august 

Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått 

Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre

Last ned plakat fra geno.no og du finner info om hvordan du kan også bestille plakatene i vannbestandig materiale