Avtale betyr 1 million storfe fra Sør-Amerika til EU

Irske AgriLand melder at Mercosuravtalen får store konsekvenser både for klima og irske storfekjøttprodusenter.

Hvis Mercosuravtalen mellom EU og land som Brasil og Argentina ratifiseres som den foreligger nå vil det bety import av 1 million storfe årlig fra Sær-Amerika til EU. Det framkommer i nyhetssaken at Brasil årlig gjør om et areal av regnskog til jordbruksformål som tilsvarer County Cork (7 500 kvadratkilometer) og både ødeleggelsen av regnskog og transporten har store negative klimaeffekter. EFTA forhandler også om avtale med Mercosur og en eventuell avtale kan få konsekvenser for norsk storfekjøttproduksjon.

Les nyhetssaken på AgriLand (engelsk tekst)