Mener svaret på siste klimarapport fra IPCC er økt svensk matproduksjon

Mange har tolket den siste klimarapporten fra IPCC som spesielt har sett på bruken av jordressursene som svært negativ for landbruket, men Isabell Moretti i Svensk Kjött mener konsekvensen må bli kraftig økt svensk matproduksjon.

Les mer i Jordbruksaktuelt

Last ned IPCC-rapporten her