Må avle for evne til å kvitte seg med varme

Bob Collier sier til Hoard`s Dairyman at genetikerne har avlet fram ei ku som melker stadig mer uten å forbedre kuas evne til å kvitte seg med varme.

Økt melkeproduksjon betyr økt varmeproduksjon, og kombinert med klimaendringene betyr det økt risiko for varmestress. Collier forteller at det er genetisk variasjon i evnen til å kvitte seg med varmen og at det derfor vil være mulig å selektere for. Han mener det vil være mulig å finne genetiske markører for evnen til å svette som kan brukes i avlsprogrammene. Hvis en lykkes vil kyrne bedre kunne takle plutselig miljøendringer. Forskning i Italia viser at høytytende «varme» kyr har større sjanse for å dø når temperatur og luftfuktighet kommer over et visst nivå. Kilde: Hoard`s Dairyman 25. mail 2019