Får støtte for å møte økt konkurranse

Canadiske melkeprodusenter får ekstra støtte for å kompensere for økt konkurranse.

På grunn av handelsavtaler vil de canadiske melkeprodusentene møte økt konkurranse fra importerte meieriprodukter. Melkemarkedet har hittil være godt beskyttet og kvoteordning har tilpasset produksjonen til etterspørselen. På bakgrunn av CPTPP-avtalen Canada har inngårr med EU har regjeringen varslet ekstra støtte på over 11,8 milliarder kroner (1,32 milliarder us-dollar) over de neste åtte årene. Canada har 10 600 melkeprodusenter som ikke er så mye mer enn Norge (men melkeproduksjonen er en del større). Men det kunne jo vært interessant om norske myndigheter på tilsvarende måte kompenserte norske melkeprodusenter for bortfall av Jarlsberg-eksport. Regjeringen i Canada har også varslet ytterligere større når handelsavtalen med Mexico og USA trer i kraft.

Les mer på dairyherd.com