Kan avle for lavere metanutslipp

Nok en undersøkelse viser at metanutslipp fra storfe er genetisk betinget og at det derfor kan selekteres for denne egenskapen. 

En engelsk undersøkelse (Breider, Wall og Garnsworthy) registrerte metanutslipp fra 184 holsteinkyr over en periode på fire måneder. De konkluderer med at metanproduksjon har en arvegrad på fra 0,12 til 0,45, mens melkeproduksjon har arvegrader på 0,49 til 0,54.

Les mer på Dairy Herd Management