Lokalprodusert mat betyr mer i Norge enn i Danmark

En undersøkelse av forbrukerholdninger i Skandinavia viser klare forskjeller mellom landene.

At maten er produsert nasjonal betyr mest i Sverige og minst i Danmark. Kvalitetsparametre som dyrevelferd, tillit til produsentene og trygg mat er langt viktigere for svenske og norske forbrukere enn for de danske. Norge var det landet der det var mest fokus på om dyrets oppstalling (inne eller ute) og transporttid til slakteriet.

Les mer i Kvæg