Funnet 19 gener knyttet til fôreffektivitet

En studie ved University of Alberta i Canada har blant 20 000 gener med innvirkning på stoffomsetningen funnet 19 som synes å være assosiert med fôreffektivitet.

Funnet av gener knyttet til föreffektivitet vil legge grunnlaget for genomisk seleksjon av dyr som er effektive til å omsette fôr til produkter. Fôreffektivitet er også viktig for å redusere metanutslipp fra melk- og storfekjøttproduksjon. Videre forskning skal se på de molekylære mekanismene som er involvert når de enkelte genere slås på eller av.

Les mer på feedstuffs.com