Geno-direktøren slutter

Etter 23 år som administrerende direktør i Geno slutter Sverre Bjørnstad. Fra nyttår begynner han som direktør i Innovasjon Norge region Innlandet.

Les mer på geno.no