Fokus på transport av drektige kyr i Danmark

I Danmark har organisasjonen Anima kjørt en kampanje mot ulovlig transport og slakting av høydrektige kyr og kviger.

I Danmark er det forbudt å slakte kyr siste 28 dager av drektigheten, og og bakgrunnen har både med dyrevelferd og etikk å gjøre. I Norge er det forbudt å transportere storfe siste 2 uker før fødsel. Anima ha ri kampanjen "Med kalv i magen" hevdet at det hvert ¨år sendes 1 000 høydrektige kyr/kviger til slakt, men Seges mener å kunne dokumentere at det i 2017 kun var 70 ulovlige transporter/slaktinger. På bakgrunn av oppmerksomheten om dette u Danmark er det all grunn til å innskjerpe at regelverket rundt transport av drektige kyr/kviger overholdes også i Norge.

Les hele saken i KvægNyt